Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Παρέμβαση στο σχολείο - simvadizo.gr

Παρέμβαση στο σχολείο

Η παρέμβαση στο σχολείο, συχνά αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία προκειμένου να έχει ουσιαστικό νόημα το Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του παιδιού και οι στόχοι που έχουν τεθεί μέσα σε αυτό.

Υπάρχουν παιδιά, των οποίων οι βασικές δυσκολίες (κυρίως αναφορικά με την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και την συμπεριφορά) μπορεί να προκύπτουν, κατά βάση, στο πλαίσιο του παιδικού σταθμού, του νηπιαγωγείου και του σχολείου.

Επίσης κάποια παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν εξαιρετικές γνωστικές και μαθησιακές δεξιότητες, αλλά το παιχνίδι τους και η κοινωνική τους αδεξιότητα, άλλοτε να τα περιθωριοποιεί και άλλοτε να πυροδοτεί ακατάλληλες και προκλητικές αντιδράσεις.

Κατά συνέπεια μπορεί να εμφανίζεται μια μεγάλη απόκλιση της συμπεριφοράς του παιδιού μέσα στην τάξη και την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού και του διαλείμματος. Ως εκ τούτου, το σχολικό περιβάλλον συνιστά το βασικό πεδίο παρέμβασης, μέσα στο οποίο το παιδί, καλείται να προσαρμοστεί και να εφαρμόσει όλα όσα διδάσκεται.

Πολλές φορές αυτή η διαδικασία καθίσταται αδύνατη, χωρίς την δημιουργία ενός ευρύτερου υποστηρικτικού πλαισίου γύρω από το παιδί, το οποίο θα περιλαμβάνει απαραιτήτως και την σχολική κοινότητα, στην οποία ανήκει.

Φυσικά θεωρούμε δεδομένη την ευελιξία από την πλευρά των θεραπευτών και της οικογένειας να αξιολογήσει τόσο τις ανάγκες του παιδιού, όσο και τις δυνατότητες κατανόησης και συνεργασίας του σχολείου, πριν αποφασιστεί η επικοινωνία με το εκάστοτε σχολικό πλαίσιο ή και η επίσκεψή μας σε αυτό.

Όταν τελικά η θεραπευτική ομάδα που παρακολουθεί το παιδί και οι γονείς, αποφασίσουμε ότι μια τέτοια παρέμβαση είναι απαραίτητη, σχεδιάζουμε από κοινού και με πολύ προσεκτικά βήματα την πρώτη επαφή μας με τον σχολείο, και στην συνέχεια, αν οι συνθήκες το απαιτούν και το επιτρέψουν, την επίσκεψή μας σε αυτό.

Η παρέμβαση μας στο σχολείο μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:

  • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και δυνατοτήτων του παιδιού.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του δάσκαλου/παιδαγωγού εκπαιδευτικού προσωπικού, χωρίς απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί ορολογία διάγνωσης.
  • Στην περίπτωση που μας ζητηθεί και υπάρξει έδαφος καλής συνεργασίας, μπορούν να δοθούν εκπαιδευτικές οδηγίες και στρατηγικές για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού τόσο την ώρα του μαθήματος, όσο και την ώρα του διαλείμματος.
  • Ιδέες και δραστηριότητες για την προσαρμογή της ύλης.


Επικοινωνήστε μαζί μας