Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Παρέμβαση στο σπίτι για παιδιά  - simvadizo.gr

Παρέμβαση στο σπίτι

Η παρέμβαση στο σπίτι, συχνά συνιστά ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του παιδιού, καθώς δύναται να ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, δίνοντας την συνολική εικόνα του παιδιού και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην γενίκευση των στόχων του.

Η «παρέμβαση στο σπίτι», μπορεί να αφορά σε μία ή και περισσότερες επισκέψεις από τον υπεύθυνο θεραπευτή του παιδιού στο σπίτι του, έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια. 

Γονείς και θεραπευτές συνδιαμορφώνουν το πλάνο της επίσκεψης/των επισκέψεων, ανάλογο με τις ανάγκες.

Οι επισκέψεις μπορεί να αφορούν:

  • Στην οργάνωση του χώρου του παιδιού, με προτάσεις που θα διευκόλυναν την λειτουργικότητά του.
  • Στην οργάνωση του χρόνου του παιδιού, χρησιμοποιώντας όταν και όποτε χρειάζεται, οπτική αποσαφήνιση. Λ.χ. οπτικό πρόγραμμα με εικόνες ή σκίτσα, ημερολόγιο, ατζέντα, πίνακα δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.
  • Οργάνωση μελέτης των μαθημάτων του σχολείου στο σπίτι.
  • Καταγραφή και αξιολόγηση συμπεριφορών που προβληματίζουν την οικογένεια, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή τους, ώστε να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο παρέμβασης.
  • Ιδέες και δραστηριότητες για παιχνίδια του παιδιού με τους γονείς, τα αδέλφια ή φίλους.
  • Γενίκευση κατεκτημένων δεξιοτήτων στο σπίτι, Ιδιαίτερα αναφορικά με Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής, όπως φαγητό, ατομική υγιείνη, τουαλέτα.
  • Όταν πρόκειται για παιδιά με αισθητηριακές  δυσκολίες, μπορεί να γίνει επίσκεψη από τον εργοθεραπευτή του παιδιού με σκοπό να δοθεί Αισθητηριακή Δίαιτα στο σπίτι.


Επικοινωνήστε μαζί μας