Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Ομάδες συνομηλίκων - simvadizo.gr

Ομάδες συνομηλίκων

Οι ομάδες συνομηλίκων αποτελούν μια εναλλακτική στρατηγική παρέμβασης, που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες που παρουσιάζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Η σύστασή τους καθορίζεται από την ηλικία των ατόμων και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Με βάση την αρχική αξιολόγηση μπορεί να προταθεί ένα προπαρασκευαστικό  εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο θα προετοιμάσει επαρκώς το παιδί/άτομο, για την ένταξή του στην συγκεκριμένη ομάδα.

Η διάρκεια μιας ομάδας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την θεματολογία της και την δυναμική μεταξύ των μελών της. Μπορεί να διαρκέσει από ένα συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, μέχρι και έναν χρόνο ή και περισσότερο.

Η θεματολογία των «Ομάδων Συνομηλίκων» μπορεί να αφορά σε:

  • Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους με δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής.
  • Ενίσχυση Δεξιοτήτων Παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Διαχείριση συμπεριφορών Εκφοβισμού (Bullying).
  • Διαχείριση δυσκολιών που αφορούν στην Εφηβεία και την Σεξουαλική Συμπεριφορά.
  • Προώθηση Αυτονομίας σε Καθημερινές Δεξιότητες (λ.χ. Κυκλοφοριακή Αγωγή, Διαχείριση Χρημάτων) για έφηβους και νεαρούς ενήλικες
  • Ανακοίνωση και Διαχείριση της Διάγνωσης στο ίδιο το άτομο
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός


Οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται καθορίζονται από την ηλικία και την στοχοθεσία κάθε ομάδας. Οπτικοποιημένα εργαλεία παρέμβασης, όπως Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories), Εικονογραφημένες Συζητήσεις (Comic Strip Conversations) και η μέθοδος TEACCH, μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις ομάδες στο Φάσμα του Αυτισμού και συμβάλλουν σημαντικά στην οργάνωση των παιδιών καθώς και στην βελτίωση της κοινωνικής τους κατανόησης.

Τεχνικές βασισμένες στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive-Behavioural Therapy) χρησιμοποιούνται κυρίως σε ομάδες με έφηβους και ενήλικες με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, Σύνδρομο Asperger και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα.

Το θεατρικό παιχνίδι, η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne και το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα, αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία όταν πρόκειται για Ομάδες Παιχνιδιού και Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης.

Τέλος, η πραγματοποίηση Εξωτερικών Προγραμμάτων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση ώστε κάποιες ομάδες παιδιών/εφήβων να εφαρμόσουν και να γενικεύσουν τις δεξιότητες που διδάσκονται.  


Επικοινωνήστε μαζί μας