Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Μαθησιακή υποστήριξη για παιδιά - simvadizo.gr

Μαθησιακή υποστήριξη

Η μαθησιακή υποστήριξη είναι η υπηρεσία που παρέχεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες.

Με τον όρο "μαθησιακές δυσκολίες" εννοούμε το σύνολο των δυσκολιών εκείνων που αντιμετωπίζει το άτομο κατά την διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, της μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στην δυσχέρεια που παρουσιάζει το άτομο ως προς την ανάγνωση (δυσλεξία), την γραφή (δυσγραφία), την ορθογραφία (δυσορθογραφία), την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την επίλυση αριθμητικών και μαθηματικών πράξεων (δυσαριθμησία), την ακουστική επεξεργασία, την μνήμη αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς οι οποίοι διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν συνδέονται με χαμηλή νοημοσύνη του ατόμου.

Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο, είναι τα ακόλουθα:

  • Καθρεφτική γραφή ( 3 αντί για ε)
  • Παράλειψη, αντιμετάθεση ή επανάληψη γραμμάτων ή/και συλλαβών κατά την γραφή
  • Πλήθος ορθογραφικών λαθών
  • Δυσανάγνωστη γραφή
  • Παράλειψη τόνων και σημείων στίξεως
  • Μονότονη / συλλαβιστή ανάγνωση
  • Παράλειψη λέξεων ή γραμμάτων κατά την ανάγνωση
  • Δυσκολία στην κατανόηση και απόδοση ενός κειμένου

Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, η οποία γίνεται στο κέντρο μας μέσω του "ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ", είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μας δίνει την δυνατότητα της έγκαιρης παρέμβασης με στόχο  να διευκολύνουμε το παιδί στην σχολική προσαρμογή και επίδοση.

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών βασίζεται σε εξειδικευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες του ατόμου.


Επικοινωνήστε μαζί μας