Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Εργοθεραπεία - simvadizo.gr

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ως παρέμβαση έχει ως στόχο να ενισχύσει αλλά και να βελτιώσει την αυτονομία του ατόμου στα πλαίσια της καθημερινής του ζωής.

Βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται η εργοθεραπεία είναι:


  • Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής (π.χ σίτιση, ένδυση-απόδυση, ατομική υγιεινή, κ.α)
  • Προσχολικές δεξιότητες (προγραφή, προανάγνωση)
  • Ανάπτυξη και ενίσχυση οργανωτικών δεξιοτήτων
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων παιχνιδιού, τόσο σε διανοητικό και συναισθηματικό επίπεδο, όσο και σε κινητικό
  • Η βελτίωση των αντιληπτικο – κινητικών δεξιοτήτων του ατόμου
  • Η βελτίωση της καταγραφής και επεξεργασίας των πληροφοριών και των ερεθισμάτων που λαμβάνει το άτομο από το περιβάλλον
  • Προσαρμογή και ρύθμιση των αισθητηριακών συστημάτων του ατόμου προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα στην καθημερινότητα του.
  • Προσαρμογή του περιβάλλοντος ώστε να ενισχυθεί η καλύτερη συμμετοχή του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες

 

 Ο/η Εργοθεραπευτής, αφού ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης του ατόμου, με εξειδικευμένα αξιολογητικά εργαλεία,  διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, συνδυάζοντας συχνά την κλασσική εργοθεραπεία με την αισθητηριακή ολοκλήρωση (διαδικασία κατά την οποία ο εγκέφαλος οργανώνει και επεξεργάζεται τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον) ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η παρέμβαση βασίζεται σε δραστηριότητες (έργα) και παιχνίδια, κατάλληλα με την ηλικία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ατόμου.

Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία του Εργοθεραπευτή με άλλους ειδικούς (Λογοπεδικό, Ειδικό παιδαγωγό) καθώς και με  την οικογένεια.


Επικοινωνήστε μαζί μας