Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Επαγγελματικός προσανατολισμός  - simvadizo.gr

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί μια διαδικασία μέσα από την οποία τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου, σε συνδυασμό με τις ικανότητές του, μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια πρόταση επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πολύ συχνά, άτομα με δυσκολίες  Κοινωνικής Προσαρμογής και Επικοινωνίας, παρά το δυναμικό και τις ικανότητές τους, συναντούν σημαντικές δυσκολίες να στραφούν προς την καταλληλότερη επαγγελματική επιλογή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα ατομικά όσο και τα κοινωνικά δεδομένα.

Η ομάδα του Συμβαδίζω παραθέτει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του ατόμου να κάνει την κατάλληλη επιλογή εργασίας αλλά και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία του.

Η Υπηρεσία Επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίζεται σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο αρχικά γίνεται αξιολόγηση των ταλέντων, των δυνατοτήτων αλλά και των δυσκολιών του ατόμου.  Σε αυτό το στάδιο αποφασίζεται, σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένειά του, το επαγγελματικό πεδίο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε αλλά και τα εργαλεία υποστήριξης που ταιριάζουν στο προφίλ του (λ.χ. αν το άτομο μαθαίνει καλύτερα μέσα από την οπτική οδό, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως οπτικοποιημένες λύσεις και στρατηγικές.)

Το δεύτερο στάδιο ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων στους παρακάτω τομείς:

  • Τρόποι αναζήτησης εργασίας
  • Επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή του ατόμου στο εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο
  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
  • Τεχνικές διαχείρισης άγχους

Στο τρίτο στάδιο, το άτομο βρίσκεται πλέον στον χώρο εργασίας. Η επαφή του θεραπευτή με το χώρο εργασίας εξαρτάται απόλυτα από τις ανάγκες και το προφίλ του ατόμου. Κάποιες φορές μπορεί το άτομο να λειτουργεί αυτόνομα και να αρκούν ορισμένες follow-up συναντήσεις.

Ωστόσο συχνά η υποστήριξη χρειάζεται να είναι πιο άμεση και συχνή, καθώς ο θεραπευτής μπορεί να κάνει συναντήσεις με τον προϊστάμενο και τους συναδέλφους του ατόμου, να προτείνει προσαρμογές, να τον συνοδεύσει για ένα διάστημα στον χώρο της δουλειάς του.


Επικοινωνήστε μαζί μας