Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 'Συμβαδίζω' | http://simvadizo.gr
Ειδική διαπαιδαγώγηση παιδιών - simvadizo.gr

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ειδική Αγωγή σημαίνει εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου.

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Καθυστέρηση, Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής και Συμπεριφοράς.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ή ο Ψυχολόγος, αξιολογεί τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες του παιδιού και, λαμβάνοντας υπόψιν το μαθησιακό του προφίλ,  διαμορφώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ίδιου και της οικογένειας του.

Η συνεργασία των γονέων  είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς συμμετέχουν ενεργά τόσο στην διαδικασία της αξιολόγησης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του παιδιού, όσο και στην διαδικασία της στοχοθεσίας και της παρέμβασης.

Συγκεκριμένα το Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα αξιολογεί και παρεμβαίνει στους παρακάτω τομείς:

  • Κοινωνική προσαρμογή
  • Επικοινωνία
  • Γνωστικές Δεξιότητες
  • Δεξιότητες Οργάνωσης
  • Δεξιότητες Ελεύθερου Χρόνου
  • Προβλήματα συμπεριφοράς
  • Σχέσεις με συνομηλίκους
  • Δεξιότητες παιχνιδιού

Αμέσως μετά την αξιολόγηση του παιδιού, ο θεραπευτής συζητά τους στόχους του προγράμματος με την οικογένεια και από κοινού θέτουν προτεραιότητες, πάνω στις οποίες θα διαμορφωθεί το Ατομικό Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα. Συχνά προκύπτει η ανάγκη της Παρέμβασης στο Σπίτι ή/και της Παρέμβασης στο Σχολείο, προκειμένου να υποστηριχθεί το παιδί και η οικογένεια, αποτελεσματικότερα.

Τα θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι άμεσα συναρτημένες με τις δυσκολίες του παιδιού και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Όταν πρόκειται για παιδιά με δυσκολίες στο Φάσμα του Αυτισμού (τυπικός Αυτισμός, Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας, Σύνδρομο Asperger), ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την μέθοδο T.Ε.Α.C.C.H.  προκειμένου να οργανώσει το χώρο και τον χρόνο του παιδιού και υποστηρίξει καθολικά, την αυτονομία του.

Οι τεχνικές των Κοινωνικών Ιστοριών (“Sosial Stories”) και των Εικονογραφημένων Συζητήσεων (“Comic Strip Conversations”), μπορούν να υποστηρίξουν το παιδί και την οικογένεια, ώστε να προαχθεί η κοινωνική κατανόηση και προσαρμογή του.
Σε παιδιά με περιορισμένο ή καθόλου λόγο, το εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας P.E.C.S. (Picture Exchange Communication System) συνιστά μια αποτελεσματική πρακτική.

Η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne και το θεατρικό παιχνίδι αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, όταν πρόκειται για παιδιά με περιορισμένη φαντασία, φτωχό παιχνίδι και δυσκολίες στις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους.

Το Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, με την έννοια της εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, μπορεί να υποστηρίξει έφηβους και νεαρούς ενήλικες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων, στην Σεξουαλική Αγωγή, στην Ενίσχυση Κοινωνικής Κατανόησης αναφορικά με την σχέση με το άλλο φύλο, στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.


Επικοινωνήστε μαζί μας